Ce este tehnologia?

Tehnologia reprezintă ansamblul de operații, procedee și metode necesare realizării unui produs. Produsul arhitecturii este clădirea, alcătuită din:

- Părți portante – structura portantă (stâlpi, grinzi, planșee);

- Părți neportante (anvelopa, compartimentările, pardoselile, tavanele).

Rolul clădirii sau al construcției în general, este acela de a facilita desfășurarea anumitor activități. Clădirea, mai mult decât construcția, încearcă să adăpostească activități.

A construi – a reconfigura un amplasament pentru a satisface anumite nevoi și pentru asigurarea unor parametrii fizici de confort (termici, acustici, olfactivi, termodinamici, etc). Calitatea mediului interior este determinată într-o construcție de spațialitatea și calitatea arhitectonică, de parametrii fizici cuantificabili (schimburi de aer, cantitatea de Oxigen), dar și de consumul de energie (se pune problema reducerii consumului de energie, atât în exploatare, cât și în execuție).

Alegerea soluțiilor constructive optime:

- În funcție de cerințele fiecărei situații, de nevoile umane;

- Trebuie găsit un echilibru între expresivitatea construcției și latura economică;

- Înțelegerea modului de funcționare a materialelor de construcție, cât și a componentelor și tehnicilor de execuție și montaj.

Pentru a grăbi procesul de construcție există 3 soluții principale:

- Utilizarea elementelor prefabricate;

- Executarea finisajelor în paralel cu structura;

- Folosirea tehnologiei top – down.

Progresul tehnologiei a fost generat de eficiența economică, deci de economiile de tip capitalist, bazate pe profit.

Reducerea consumului de energie – a fost determinantă la nivelul costurilor. Construcțiile nu țineau cont de consumul de energie, până în anii 1970, când s-a declanșat criza petrolului și astfel, au început să fie puse în valoare noi surse de energie (regenerabile) și s-a pus tot mai mult problema economiei de energie, a încălzirii globale, dar și cea a emisiilor de gaze. Astfel, în urma crizei de combustibil din anii 1970, economia de energie a devenit politică de stat.

Cursul va contine o introducere despre civilizatia Egiptului Antic, se vor prezenta diferite programe de arhitectura, metode de constructie, materiale de constructie, si elemente arhitecturale specifice.