Tehnici de verificare hardware - acest curs isi propune sa introduca notinile, precum si tehnicile de baza in verificarea hardware. 


Key words: SystemVerilog, Testbench, OOP, Coverage, Tehnici de verificare